Các Gói API Đăng Ký Dài Hạn 1 Điểm = 1 Hình Ảnh.*

Bạn có thể đánh giá thật nhiều hình ảnh bạn thích bằng cách thiết lập test=true khi tải lên, nhưng cần phải đăng ký dài hạn cho các hình ảnh tạo ra tải lên:

Gói API-200

200 điểm / tháng

 • 25 US$ / tháng
  • 0,125 US$ / điểm
 • Điểm không sử dụng tích lũy
  (lên đến 1.000)
 • Cắt Số Lượng Lớn
 • Truy Cập API

Gói API-500

500 điểm / tháng

 • 60 US$ / tháng
  • 0,120 US$ / điểm
 • Điểm không sử dụng tích lũy
  (lên đến 2.500)
 • Cắt Số Lượng Lớn
 • Truy Cập API

Gói API-1k

1.000 điểm / tháng

 • 110 US$ / tháng
  • 0,110 US$ / điểm
 • Điểm không sử dụng tích lũy
  (lên đến 5.000)
 • Cắt Số Lượng Lớn
 • Truy Cập API

Gói API-2k

2.000 điểm / tháng

 • 195 US$ / tháng
  • 0,098 US$ / điểm
 • Điểm không sử dụng tích lũy
  (lên đến 10.000)
 • Cắt Số Lượng Lớn
 • Truy Cập API

Gói API-5k

5.000 điểm / tháng

 • 395 US$ / tháng
  • 0,079 US$ / điểm
 • Điểm không sử dụng tích lũy
  (lên đến 25.000)
 • Cắt Số Lượng Lớn
 • Truy Cập API

Gói API-10k

10.000 điểm / tháng

 • 645 US$ / tháng
  • 0,064 US$ / điểm
 • Điểm không sử dụng tích lũy
  (lên đến 50.000)
 • Cắt Số Lượng Lớn
 • Truy Cập API

Gói API-15k

15.000 điểm / tháng

 • 835 US$ / tháng
  • 0,056 US$ / điểm
 • Điểm không sử dụng tích lũy
  (lên đến 75.000)
 • Cắt Số Lượng Lớn
 • Truy Cập API

Gói API-20k

20.000 điểm / tháng

 • 1.000 US$ / tháng
  • 0,050 US$ / điểm
 • Điểm không sử dụng tích lũy
  (lên đến 100.000)
 • Cắt Số Lượng Lớn
 • Truy Cập API

Gói API-25k

25.000 điểm / tháng

 • 1.150 US$ / tháng
  • 0,046 US$ / điểm
 • Điểm không sử dụng tích lũy
  (lên đến 125.000)
 • Cắt Số Lượng Lớn
 • Truy Cập API

Vẫn còn cần thêm điểm mỗi tháng? Vui lòng liên hệ chúng tôi.

Tìm các gói đăng ký dài hạn thường xuyên mà cần truy cập API?

Chi tiết đăng ký dài hạn

 • Bạn có thể hủy đăng ký dài hạn của bạn bất cứ lúc nào chỉ với vài cú nhấp vào trang tài khoản của bạn. Tất cả các đăng ký dài hạn kéo dài đến cuối kỳ thanh toán của bạn, thế nên bạn có thể cứ sử dụng đăng ký dài hạn của bạn cho đến cuối kỳ nói trên, cho dù sau đó bạn hủy. Không đính kèm vòng, catch/, hoặc chuỗi. Chúng tôi đã hiểu bạn.
 • Truy cập ngay khi đăng ký dài hạn.
 • Bạn có thể nâng cấp hoặc gia hạn gói hiện tại của bạn bất cứ lúc nào. Cả phí đăng ký dài hạn và thêm điểm sẽ xảy ra ngay.
 • Bạn có thể hạ cấp gói của bạn bất cứ lúc nào mà không cần đổi ngày thanh toán. Hóa đơn kế tiếp của bạn sẽ phản ánh số tiền điểm /mới, nhỏ hơn cùng với gói giá mới.
 • Hiện không có thanh toán nào theo tùy chọn của bạn, tuy nhiên bạn có thể lên lịch hủy vào cuối kỳ thanh toán hoặc đổi gói của bạn bất cứ lúc nào để phù hợp tốt hơn cho việc sử dụng của bạn.
 • *1 Điểm = 1 Hình Ảnh. Tải về cùng một kết quả nhiều lần tính chỉ một lần, do đó bạn có thể chỉnh sửa lại hình ảnh cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng. Các lượt tải lên trùng lặp cho cùng một hình ảnh được tính riêng biệt. Bạn có thể tải lên và chỉnh sửa bao nhiêu hình ảnh tùy thích mà không cần cam kết nào.
 • Đăng ký dài hạn sẽ tự động được gửi hóa đơn cho đến khi được hủy.
 • Không thể hoàn lại phí đăng ký dài hạn.
 • Đăng ký dài hạn thuộc cá nhân và không thể chia sẻ được.
 • Các điểm còn lại bị mất khi hủy.
 • Nếu bạn cần giúp đánh giá tài khoản của bạn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ và chúng tôi sẽ giúp bạn.