Tóc

Clipping Magic có thể giúp bạn tách tóc ra khỏi hình nền sạchdễ thấy . Các chuyển màu và một số màu lòe loẹt có tác dụng tiểu biểu, khi nào mà các màu có liên quan dễ thấy./ Ảnh chụp studio và ảnh với, chẳng hạn, bầu trời trong xanh là hình nền thường có tác dụng tốt.

Hướng dẫn từng bước

Trong hướng dẫn dưới đây, chúng tôi xóa hình nền tóc trong bức ảnh này. Bạn có thể làm theo cùng với văn bản hướng dẫn này, hoặc thử hình ảnh này cho chính bạn trong Phần Mềm Chỉnh Sửa. View Example In Editor »

Các chỉnh sửa mẫu hơi khác với hướng dẫn dưới đây.

1. Bắt đầu như thường lệ

Đánh dấu mặt trước và hình nền như thường lệ, cho đến khi bạn có kết quả cắt thô tươm tất, nơi mà tóc được cắt thành a bit of a bob, nhưng khá tốt.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc với các đánh dấu

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả

2. Làm tóc nổi bật

Dùng Chổi Làm Tóc và làm tóc nổi bậc.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc với các đánh dấu

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả
Clip Tips:

Vẫn giữ khá sát khu vực mà thực sự trong suốt một phần.


3. Chỉnh sửa hoàn thiện (Tùy chọn)

Phóng to và thêm chọn hình nền và mặt trước các đánh dấu mức pixel ở vùng tóc để xóa màn che hoặc mang lại lọn tóc bị mất.

Để làm việc này dễ dàng, các chổi mặt trước và hình nền tự động thu nhỏ lại kích cỡ pixel duy nhất khi tới tóc/.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc với các đánh dấu

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả
Clip Tips:

Phóng lớn xa- bạn thực sự muốn các đánh dấu vừa khít/ 100% mặt trước hoặc hình nền khi có thể.

Mẹo Vặt & Thủ Thuật

Màu Nền Theo Chu Kỳ

Quay vòng màu nền để xem tốt hơn kết quả ra sao khi đưa vào những hình nên khác nhau.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc với các đánh dấu

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả

Cách Nó Hoạt Động

Thuật toán hoạt động bằng cách lấy các màu dọc theo giới hạn các đánh dấu tóc, trên phân chúng đến mặt trước và hình nên dựa theo vết cắt ban đầu, và rồi dựa theo đó tái cấu trúc bên trong. Điều này có nghĩa giới hạn vùng tóc phải đồng nhất quán với màu mặt trước và hình nền bên trong của nó.

Bao Phủ Giới Hạn

Thông thường, bạn muốn đánh dấu tóc để che giới hạn mặt trước-hình nền màu vàng-màu đen được gạch ngang./ Nếu những đánh dấu của bạn gần với giới hạn nhưng không băng qua giới hạn, thì cơ hội là sẽ làm cho thuật toán để diễn giải sai lệnh mặt trước là chỗ nào và hình nền là chỗ nào Việc này gây rủi ro tạo ra những khoảng trống hoặc giữ lại những mảng hình nền trong kết quả.

×

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc với các đánh dấu

×

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả

Hãy chắc chắn che phủ giới hạn tốt.

Đừng Che Những Màu Xung Khắc

Thỉnh thoảng, màu của vai người có thể chồng lấp với màu ở nền tóc. Tình cờ che phủ vai bằng các đánh dấu tóc sau đó sẽ làm cho thuật toán đưa những màu chồng lấp này vào là các ứng viên cho mặt trước và hình nền. Đây là những đầu mối tốt nhất cho kết quả tầm thường.

×

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc với các đánh dấu

×

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả

Hãy chắc chắn xóa bất kỳ đánh dấu tóc nào có màu xung khắc.


Cắt Trước


Kích cỡ hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn kích cỡ được cho phép. Để có kết quả tốt nhất, vui lòng cắt hình ảnh thành một phần mà bạn muốn cắt.

Khóa Tỷ Lệ Khung Ảnh
Giới Hạn Kích Cỡ

Hình Ảnh Gốc

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình Ảnh Được Cắt

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình ảnh được cắt vượt quá giới hạn kích cỡ và sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp.

Đã đáp ứng giới hạn kích cỡ, độ phân giải hoàn toàn được giữ nguyên.