Cài Đặt Dính/Sticky

Clipping Magic cho phép bạn tùy chỉnh các mặt định cho hầu hết cài đặt, qua đó cho phép bạn có được kết quả đồng nhất với công việc lập lại tối thiểu.


Hầu hết các phần của ứng dụng có thể được tùy chỉnh trực tiếp bằng cách dùng thực đơn thả xuống có thể truy cập ở liên kết .

Bạn có thể truy cập toàn bô danh sách các mặc định có thể tùy chỉnh bằng cách nhấp vào nút ở góc trái thấp hơn của ứng dụng.


Nhập Các Tùy Chọn

Bạn có thể thay đổi kích cỡ hình ảnh mặc định tối đa, cho phép tính năng cắt trước, và chọn luôn luôn xử lý các hình ảnh mới trong Chế Độ Ảnh Bình Thường.

Cắt trước để cho bạn cắt hình ảnh trước khi tải nó lên, qua đó tăng tối đa việc sử dụng giải quyết tải lên có sẵn.

Phần Các Lựa Chọn Chế Độ Xử Lý cho phép bạn kiểm soát khi các tính năng tự động hoàn toàn khác nhau được cho phép. Nếu bạn chỉ cắt hình, bạn có thể ngăn việc chọn tự động Chế Độ Đồ Hoạ hoặc Chế Độ Phép bằng cách bỏ đánh dấu các ô ở cuối phần hội thoại này.


Xuất Các Tùy Chọn

Bạn có thể xác định không gian màu và DPI để dùng cho việc xuất ra. Trong khi các kết quả trong suốt phải được mã hóa là PNG vì JPEG không hỗ trợ tính trong suốt, bạn có thể chọn cũng mã hóa các kết quả mờ đục là PNG.

Bạn cũng có thể chỉ định cài đặt chất lượng dùng để xuất JPEG.


Xuất Tối Ưu Hóa Cho Web

Thật là quan trọng cho trải nghiệm của người dùng về trang web mà các hình ảnh trên trang đó tải nhanh. Cách tốt nhất để đạt đến việc này là bảo đảm rằng chúng đã được tối ưu hóa phù hợp, và chúng được lưu trữ ở máy chủ trên một Mạng Chuyển Giao Nội Dung nhanh.

Để chắc chắn các hình ảnh của bạn trông tuyệt và tải nhanh, chúng tôi đưa ra tùy chọn áp dụng các tối ưu hóa đó trực tiếp cho kết quả của bạn.

Tối ưu hóa kết quả dẫn đến giảm nhẹ giá trị chất lượng hình ảnh, nhưng thường không đáng chú ý lắm.


Sao Chép-Dán các Đánh Dấu

Nếu bạn đăng cắt một loạt hình ảnh với những đối tượng gần như giống nhau và cài đặt máy ảnh, bạn có thể sao chép các đánh dấu trên một hình ảnh và rồi dán chúng vào những hình ảnh sau đó để bạn khỏi phải vẽ lại chúng.

Dùng nút Chỉnh Sửa trong thực đơn trên cùng để gọi thực đơn phụ cho phép bạn Sao Chép, Dán, hoặc Xóa các đánh dấu.

Xóa Tất Cả các phần xóa tất cả các đánh dấu và cài đặt cho hình ảnh, nhưng không ảnh hưởng đến bảng tạm của bạn.


Các Mặc Định Thương Mại Điện Tử

Các chợ điện tử Thương Mại Điện Tử thường yêu cầu các mặt hàng bán ở trên hình nền trắng và được cắt để mặt hàng ở mặt trước và ở trung tâm.

Để làm việc này dễ dàng, có một cách thuận tiện để tùy chỉnh cài đặt cho hình ảnh hiện tại của bạn và cài đặt mặc định của bản cho những hình ảnh sau này. Trong lúc trong ứng dụng, chỉ cần nhấp vào ⋮ thực đơn ở thanh công cụ trên cùng và chọn quyền chọn Thương Mại Điện Tử để cho ra thực đơn mà bạn có thể đặt tất cả các mặc định liên quan bằng một cú nhấp vào nút duy nhất.

Nhấp vào "Đặt Mặc Định Thương Thương Mại Điện Tử" chuyển hình nền sang trắng, chuyển sang làm cho phù hợp kết quả, đặt biên đến 5% và đặt kích cỡ đối tượng thành "lớn".

Nhấp đặt hình nền thành trong suốt và tắt làm phù hợp kết quả, nhưng để các cài đặt khác không đổi.

Cắt Trước


Kích cỡ hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn kích cỡ được cho phép. Vui lòng cắt hình ảnh thành một phần mà bạn muốn cắt.

Khóa Tỷ Lệ Khung Ảnh
Giới Hạn Kích Cỡ

Hình Ảnh Gốc

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình Ảnh Được Cắt

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình ảnh được cắt vượt quá giới hạn kích cỡ và sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp.

Đã đáp ứng giới hạn kích cỡ, độ phân giải hoàn toàn được giữ nguyên.