Đồ Họa

Clipping Magic đem đến một Chế Độ Xử Lý chuyên môn cho Đồ Hoạ và Biểu Tượng. Nó hoạt động giống như là Chế Độ Hình Ảnh thông thường, nhưng có thể hồi phục chi tiết tốt hơn hoặc đơn giản hoá việc xoá đi các màu nền đồng màu.

Hướng dẫn từng bước

Trong hướng dẫn dưới đây, chúng tôi xóa hình nền khỏi một biểu trưng. Bạn có thể làm theo cùng với văn bản hướng dẫn này hoặc thử hình ảnh này cho chính bạn trong Phần Mềm Chỉnh Sửa. View Example In Editor »

Các chỉnh sửa mẫu hơi khác với hướng dẫn dưới đây.

1. Tải hình ảnh lên

Clipping Magic phân tích hình ảnh của bạn ngay lập tức và tự động tạo ra kết quả.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc với các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

2. Xem xét & chỉnh sửa Không bắt buộc

Trong khi kết quả hoàn toàn tự động thường có thể dùng ngay lập tức, sẽ có những hình ảnh không tốt lắm hoặc bạn đơn giản là muốn một điều gì khác. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn một Phần Mềm Chỉnh Sửa Thông Minh đặc biệt mà bạn có thể kiểm tra kết quả của mình một cách chi tiết và tạo các thay đổi.

Phóng to để kiểm tra kết quả và áp dụng các đánh dấu chỉnh sửa hoàn thiện khi cần thiết. Sử dụng công cụ màu đỏ để xoá các phần không cần thiết. Sử dụng công cụ màu xanh để mang trở lại các nền trước bị biến mất. Dùng công cụdao cắt cho các đường rìa phiền hà.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc với các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Ví dụ được cẩn thận lựa chọn để minh hoạ cho nhu cầu chỉnh sửa.

Các Mẹo Vặt Cắt Hình:

Bạn luôn có thể Trở Về chỉnh sửa không vừa ý, or > Các Đánh Dấu và làm lại từ đầu.


3. Cải thiện Không bắt buộc

Làm hấp dẫn hơn bằng cách thêm việc hiệu chỉnh lần cuối như đổ bóng, điều chỉnh màu sắc, cắt xén kết quả và thay đổi màu nền. Học cách làm việc đó thông qua hướng dẫn hoàn thiện các chỉnh sửa.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc với các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

4. Tải Về Kết Quả


Mẹo vặt để thành công

Quy tắc đánh dấu trong Chế Độ Đồ Hoạ là giống như trong Chế Độ Hình Ảnh ngoại trừ việc không có công cụ Tóc.

Quy Tắc Đánh Dấu

Màu Xanh Lá Cây =100% Nền Trước = Luôn được giữ toàn bộ trong kết quả
Màu Đỏ =100% Hình Nền = Luôn xóa hoàn toàn khỏi kết quả
Không được đánh dấu =Thuật toán quyết định =Rời chỗ để thuật toán tính cạnh chính xác
Các đánh dấu Màu đỏMàu xanh không bao giờ được chỉnh sửa hoàn thiện./

Mẹo Vặt cho Chế Độ Hình Ảnh thành công có thông tin hữu ích bổ sung.


Dao Mổ (Scalpel) và Loang Mực (Feathering)

Bạn có thể dùng Dao Mổ (Scalpel) một cách tuyệt vời cho các Đồ Hoạ và Biểu Trưng. Sẽ rất có ích cho các biểu trưng mà không có các mép đóng là nơi nền có một lối mở đến ngay tâm của biểu trưng. Một vết cắt dao mổ nhanh cho bạn tách gọn mặt nền trước cho các trường hợp này.

Clipping Magic tự động chọn mực loan để dùng cho các phần thông thường của một hình ảnh. Cho các vết cắt dao mổ thì chúng tôi phụ thuộc vào cài đặt Bán Kính Mực Loang.

Cắt Trước


Kích cỡ hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn kích cỡ được cho phép. Vui lòng cắt hình ảnh thành một phần mà bạn muốn cắt.

Khóa Tỷ Lệ Khung Ảnh
Giới Hạn Kích Cỡ

Hình Ảnh Gốc

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình Ảnh Được Cắt

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình ảnh được cắt vượt quá giới hạn kích cỡ và sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp.

Đã đáp ứng giới hạn kích cỡ, độ phân giải hoàn toàn được giữ nguyên.