Chế Độ Xử Lý

Các loại hình ảnh khác nhau cần những thuật toán khác nhau để xóa hình nền các hình ảnh đó tốt nhất. Clipping Magic tự động phát hiện loại hình ảnh nào mà bạn đang làm việc và chọn Chế Độ Xử Lý phù hợp.

Chế Độ Hình Ảnh

Hướng Dẫn

Chế độ Photo Mode thông thường của Clipping Magic hoạt động tuyệt vời trên nhiều bức ảnh của các đối tượng trong thế giới thực. Chế Độ Ảnh là chế độ mặc định bắt lấy tất cả à có sẵn cho tất cả các hình ảnh.

Clip Tips:

Nếu bạn chỉ cắt ảnh, bạn có thể tắt chế độ tự động lựa chọn các chế độ khác.

Chế Độ Đồ Họa

Hướng Dẫn

Các logo và các tác phẩm nghệ thuật khác được tạo ra từ máy tính, nhất là tin nhắn font chữ nhỏ, có thể có lợi nhiều từ Chế Độ Đồ Họa.

Trong Chế Độ Đồ Hòa, Clipping Magic xác định các đồng màu //khác nhau hiện diện trong hình ảnh của bạn. Các dấu được áp dụng cho các màu này sau đó ảnh hưởng đến toàn bộ hình ảnh, không chỉ là vùng được đánh dấu. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn rất nhiều để loại bỏ nền phẳng từ đồ họa với rất nhiều chi tiết mà bạn có thể đã có để đánh dấu rất nhiều mảnh màu sắc nhỏ.

Chế Độ Quét

Hướng Dẫn

Hình quét và hình chụp của các tài liệu được in hay viết tay cũng có thể được xử lý đặc biệt bởi Clipping Magic.

Chế độ này vô cùng thích hợp cho hình ảnh với hình nền có màu cố định (ví dụ như giấy trắng), và chỉ có một vài màu sắc trong nền trước. Cho hình ảnh giống với chú thích đó, Chế Độ Quét có thể xử lý nhiều chi tiết hơn, ngay cả các chữ viết vộị rất nhỏ.

Changing Modes

Chế Độ Xử Lý được tự động lựa chọn cho bạn, nhưng có thể được thay đổi bằng cách sử dụng tiện ích Lựa Chọn Chế Độ ở thanh công cụ bên tay phải:

Chế Độ Đồ Hòa và Chế Độ Quét chỉ có sẵn cho những hình ảnh phù hợp.

Clip Tips:

Nếu bạn chỉ cắt ảnh, bạn có thể tắt chế độ tự động lựa chọn các chế độ khác.

Cắt Trước


Kích cỡ hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn kích cỡ được cho phép. Để có kết quả tốt nhất, vui lòng cắt hình ảnh thành một phần mà bạn muốn cắt.

Khóa Tỷ Lệ Khung Ảnh
Giới Hạn Kích Cỡ

Hình Ảnh Gốc

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình Ảnh Được Cắt

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình ảnh được cắt vượt quá giới hạn kích cỡ và sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp.

Đã đáp ứng giới hạn kích cỡ, độ phân giải hoàn toàn được giữ nguyên.