Chế Độ Xử Lý

Các loại hình ảnh khác nhau cần những thuật toán khác nhau để xóa hình nền các hình ảnh đó tốt nhất. Clipping Magic tự động phát hiện loại hình ảnh nào mà bạn đang làm việc và chọn Chế Độ Xử Lý phù hợp.

Photo Mode

Chế Độ Ảnh Bình Thường của Clipping Magic có tác dụng tốt ở phạm vi nhiều ảnh khác nhau của các đối tượng thế giới thực./ Chế Độ Ảnh là chế độ mặc định bắt lấy tất cả à có sẵn cho tất cả các hình ảnh.

Clip Tips:

Nếu bạn chỉ cắt ảnh, bạn có thể thực hiện Chế Độ Ảnh Bình Thường mặc định cho các hình ảnh mới.

Graphics Mode

Các logo và các tác phẩm nghệ thuật khác được tạo ra từ máy tính, nhất là tin nhắn font chữ nhỏ, có thể có lợi nhiều từ Chế Độ Đồ Họa.

Trong Chế Độ Đồ Hòa, Clipping Magic xác định các đồng màu //khác nhau hiện diện trong hình ảnh của bạn. Các dấu được sử dụng cho những màu này sau đó ảnh hưởng đến toàn bộ hình ảnh và không chỉ vùng được đánh dấu. Việc này làm cho dễ dàng hơn nhiều trong việc xóa hình nền đồng màu ra khỏi đồ họa có nhiều chi tiết, khi mà bạn thường phải đánh dấu nhiều tấm ít có màu./

Clipping Magic tự động phát hiện xem hình ảnh của bạn có phù hợp cho Chế Độ Đồ Hòa hay không, chuyển nó đến đó, và cho ra kết quả ngay.

Kết quả này có thể là chính xác những gì bạn đang tìm kiếm và bạn có thể tiến hành tải nó về. Tất nhiên bạn có thể sử dụng các đánh dấu màu đỏ/màu xanh lá cây và dao cắt nhỏ để điều chỉnh khi cần.

Chế độ đồ họa chỉ có sẵn cho những hình ảnh phù hợp.

Changing Modes

Chế Độ Xử Lý này có thể được thay đổi bằng cách sử dụng tiện ích Lựa Chọn Chế Độ ở thanh bên tay phải, như được hiển thị dưới đây.

Cắt Trước


Kích cỡ hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn kích cỡ được cho phép. Để có kết quả tốt nhất, vui lòng cắt hình ảnh thành một phần mà bạn muốn cắt.

Khóa Tỷ Lệ Khung Ảnh
Giới Hạn Kích Cỡ

Hình Ảnh Gốc

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình Ảnh Được Cắt

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình ảnh được cắt vượt quá giới hạn kích cỡ và sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp.

Đã đáp ứng giới hạn kích cỡ, độ phân giải hoàn toàn được giữ nguyên.