Cắt Số Lượng Lớn (Bulk Clipping)

Tính năng Cắt Số Lượng Lớn của Clipping Magic cho phép bạn tải lên một số hình ảnh lớn và rồi cắt các hình ảnh nối tiếp nhanh chóng.


Tải Lên Số Lượng Lớn

Khi bạn bắt đầu tải các hình trên trang Cắt Số Lượng Lớn, tương tác Tải Lên Số Lượng Lớn tự động mở.

Ở đây bạn có thể theo dõi tiến triển các hình ảnh tải lên của bạn và những tập tin bổ sung nối đuôi nhau. Không có giới hạn được đặt trước trên số tập tin mà bạn có thể tải lên.

Ngay khi một hình ảnh đã tải lên, bạn có thể bắt đầu cắt, và ứng dụng sẽ tự động thêm bất cứ ảnh tải lên hình nền nào/ theo hàng cắt của bạn ngay khi chúng hoàn tất.

Bạn cũng có thể chọn rằng bạn có muốn tải về các kết quả trong lúc kiểm tra chúng, hoặc tải về một lượt trong một tập tin ZIP hoặc bảng tính CSV với các đường dẫn URL ở cuối.

Trong khi đang tải lên hình ảnh, kinh nghiệm chỉnh sửa của bản có thể giảm bớt giá trị khi các ảnh tải lên sẽ tiêu thụ một phần đáng kể tiềm năng của bẳng thông tải lên của bạn./ Nếu việc này xảy ra, bạn có thể muốn đợi cho đến khi các ảnh tải lên hoàn tất trước khi bắt đầu chỉnh sửa.


Cắt Nhanh

Hình ảnh kế tiếp tại trước trong hình nền để nó có sẵn cho bạn chỉnh sửa ngay khi bạn được làm xong hình ảnh hiện tại.

Đối với các quy trình công việc bình thường, việc này để cho bạn chỉnh sửa liên tục với chỉ những lúc bắt buộc chậm trể giữa những hình ảnh. Các nhà vận hành có kỹ năng trên những hình ảnh được kiểm soát (chẳng hạn ảnh chụp studio đồ trang điểm mà dễ thấy từ hình nền) có thể bắt đầu tiếp cận sub-minute từng khả năng thông qua hình ảnh với kết quả đồng nhất, chất lương cao.

Ví dụ cho việc cắt nhanh
Ví dụ cho việc cắt nhanh
Ví dụ cho việc cắt nhanh
Ví dụ cho việc cắt nhanh
Ví dụ cho việc cắt nhanh
Ví dụ cho việc cắt nhanh

Ví dụ cho việc cắt nhanh
Ví dụ cho việc cắt nhanh
Ví dụ cho việc cắt nhanh
Ví dụ cho việc cắt nhanh
Ví dụ cho việc cắt nhanh
Ví dụ cho việc cắt nhanh
Các Mẹo Vặt Cắt Hình:

Hãy chắc chắc thiết lập cài đặt mặc định của bạn trước khi bắt đầu công việc số lượng lớn để tránh tùy chỉnh cài đặt lặp lại.

Cắt theo Kích Cỡ Mục Tiêu và cho phép "Làm Phù Hợp Kết Quả" để có được các kết quả theo cỡ và khung đồng quán.


Sao Chép-Dán các Đánh Dấu

Nếu bạn sẽ cắt một loạt hình ảnh với hàu hết những đối tượng giống nhau và cài đặt máy ảnh, bạn có thể sao chép các đánh dấu trên một hình ảnh và rồi dán chúng vào những hình ảnh sau đó để bạn khỏi phải vẽ lại chúng.

Dùng nút Chỉnh Sửa trong thực đơn trên cùng để gọi thực đơn phụ cho phép bạn Sao Chép, Dán, hoặc Xóa các đánh dấu.

Xóa Tất Cả các phần xóa tất cả các đánh dấu và cài đặt cho hình ảnh, nhưng không ảnh hưởng đến bảng tạm của bạn.


Tải Về Số Lượng Lớn - ZIP

Sau khi bạn đã cắt xong các hình ảnh của bạn, bạn có thể tải chúng xuông thành những đợt đến 50 mỗi đợt./ Bạn cũng có thể sử dụng nút Tải Về ZIP trên trang chính Cắt Số Lượng Lớn để tải hình ảnh về theo đợt.

Khi tải về một đợt vào cuối phiên cắt, đợt sẽ bắt đầu bằng hình ảnh đầu tiên được cắt trong phiên đó. Bạn chỉ có thể tạo ra một tập tin zip vào một thời điểm - bắt đầu nhiều đợt tải về cùng lúc sẽ làm cho chúng có những hình ảnh giống nhau. Một số người đọc tập tin zip không thể xử lý các tên tập tin không phải của Hoa Kỳ. Nếu việc này xảy ra với bạn, hãy thử 7-zip.


Tải Về Số Lượng Lớn - CSV

Một cách khác là bạn có thể tải về bảng tính CSV với một danh sách các đường dẫn URL kết quả tải về. Điều này sẽ có ích cho tiến động công việc chuyên nghiệp khi mà bạn có hệ thống suôn sẻ có thể xử lý một danh sách các đường dẫn URL.

Bảng tính sẽ giống như sau:

InputFilenameUploadedAtUTCRevisionDownloadUrl (expires 2024-06-27T07:00:00Z)
"example_image1.jpg"2020-06-29T11:00:000https://vi.clippingmagic.com/images/2346/download/eie0~GolItiP58t2St3sg4aiP-nW8ZqY/example_image1_clipped_rev_0.png
"example_image2.jpg"2020-06-28T12:00:000https://vi.clippingmagic.com/images/2347/download/eie0~NIfDZnqAl_KGQqEiCgg4i8gcnsU/example_image2_clipped_rev_0.png
"example_image3.jpg"2020-06-27T13:00:000https://vi.clippingmagic.com/images/2348/download/eie0~E-nhA-kZ90ccdwtsT1vHQXb2G8g/example_image3_clipped_rev_0.png
"example_image4.jpg"2020-06-26T14:00:000https://vi.clippingmagic.com/images/2349/download/eie0~PBDb6MG9TMKedbc41g3UPTIPlb4/example_image4_clipped_rev_0.png

Vui lòng lưu ý là các đường dẫn URL tải về sẽ hết hiệu lực sau 7ngày


Quản Lý Hình Ảnh Của Bạn

Trang Cắt Số Lượng Lớn cho bạn thêm các công cụ quản lý hình ảnh. Bạn có thể bắt đầu phiên cắt số lượng lớn từ bất kỳ hình ảnh nào bằng cách nhấp vào nút Cắt (Trước). Bạn có thể tải về bất kỳ hình ảnh nào bằng cách nhấp vào nút Tải Về (Trước) (dùng nút Tài Về ở trên cùng để tải về số lượng lớn).

Bạn có thể thấy trạng thái cắt hiện tại cho hình ảnh của bạn bằng màu sắc của các nút - các hình ảnh chưa được cắt có một nút , trong khi những hình ảnh đã được cắt rồi có một nút .

Tương tự, các hình ảnh chưa được tải về có một nút trong khi các hình ảnh khác đã được tải về rồi có một nút .

Bạn có thể đổi tên bằng cách nhấp vào biểu tượng bên cạnh nó.

Cắt Trước


Kích cỡ hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn kích cỡ được cho phép. Vui lòng cắt hình ảnh thành một phần mà bạn muốn cắt.

Khóa Tỷ Lệ Khung Ảnh
Giới Hạn Kích Cỡ

Hình Ảnh Gốc

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình Ảnh Được Cắt

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình ảnh được cắt vượt quá giới hạn kích cỡ và sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp.

Đã đáp ứng giới hạn kích cỡ, độ phân giải hoàn toàn được giữ nguyên.