Dao Cắt Nhỏ

Công cụ dao cắt nhỏ cho phép bạn điều chỉnh bằng tay việc cắt bất kỳ hình ảnh nào có cạnh quá mờ nhạt hoặc lòe loẹt để có thể xử lý bởi các vùng đánh dấu màu đỏ / màu xanh lá cây. Xem hướng dẫn dưới đây để biết tất cả về công cụ hữu ích này, rồi tự bạn thử nó trong phần mềm chỉnh sửa. Cuối cùng, đọc cùng với lời khuyên và ngón nghề trên trang này để làm tăng thêm kỹ năng dao cắt nhỏ của bạn!


Làm Thế Nào Để Thực Hiện Việc Cắt

Để cắt thêm, chọn dao cắt nhỏ rồi nhấp và kéo trong hình ảnh nơi bạn muốn thực hiện việc cắt. Cùng công cục cũng sẽ để cho bạn chỉnh sửa các đường cắt.

Thực hiện một đường cắt ngang qua toàn bộ phần có vấn đề, rồi kéo đường cong ở những điểm chính để theo đường viền của đối tượng. Nhấp và kéo bất kỳ nơi nào trên đường cong để làm nó cong.

Các Mẹo Vặt Cắt Hình:

Dùng các đường cắt sơ sài. Thông thường tốt nhất sử dụng các đánh dấu màu đỏ/màu xnh cho số lượng lớn để cắt, và rồi thêm một vài đường cắt chọn lưa nơi có tương phản kém. Hiếm khi bạn sẽ muốn thêm những đường cắt dọc theo toàn bộ đường nét bên ngoài.


Mở Rộng Một Đường Cắt

Nhấp và khéo trong vùng mở rộng để thêm một tấm khác để cắt.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Những Điểm Mịn đối với Những Điểm Có Góc Cạnh

Nhấp vào nút trơn /có góc cạnh mà xanh cạnh mỗi điểm để chuyển giữa có một góc ở đểm đó hoặc có đường cong tiếp tục suông sẻ.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn
Các Mẹo Vặt Cắt Hình:

Nhấp hai lần vào nút để cột chốt.


Đang Xóa Các Điểm

Nhấp vào x màu đỏ cạnh một điểm để xóa nó.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Các Nguy Hiểm Của Dao Cắt Nhỏ

Đừng Đi Ngang Qua những Đường Cắt

Dao cắt nhỏ cắt cross đó bằng chính nó hoặc các đường cắt khác sẽ màu xám và bị bỏ qua. Di chuyển những đường căt để chúng thật sự không bắt nganh qua để giải quyết vấn đề.

×

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

×

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Cắt Trước


Kích cỡ hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn kích cỡ được cho phép. Vui lòng cắt hình ảnh thành một phần mà bạn muốn cắt.

Khóa Tỷ Lệ Khung Ảnh
Giới Hạn Kích Cỡ

Hình Ảnh Gốc

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình Ảnh Được Cắt

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình ảnh được cắt vượt quá giới hạn kích cỡ và sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp.

Đã đáp ứng giới hạn kích cỡ, độ phân giải hoàn toàn được giữ nguyên.