Hỗ Trợ

Liên Hệ Bộ Phận Hỗ Trợ

Bạn có thể đăng nhập để hủy đăng ký dài hạn của bạn ngay. Ngoài ra, vui lòng cung cấp thông tin thanh toán liên quan để giúp cho chúng tôi xác định tài khoản của bạn:

Bạn có thể đăng nhập truy cập biên nhận của bạn ngay. Ngoài ra, vui lòng cung cấp thông tin hóa đơn liên quan để giúp cho chúng tôi xác định tài khoản của bạn:

***

Hiện nay nhân viên hỗ trợ của chúng tôi chỉ nói tiếng Anh và sẽ không dùng dịch máy để dịch tin nhắn của quý vị và trả lời chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi về bất kỳ nhầm lẫn nào có thể phát sinh.

Các Sự Cố Thông Thường & Giải Pháp

Thử một Trình Duyệt / Máy Tính khác

Có gì đó không hoạt động? Chín trên mười lần, chuyển trình duyệt / máy tính giải quyết vấn đề.

Không Phải Lỗi Bộ Nhớ

Nếu bạn nhận được một tin nhắn lỗi cùng với những dòng này, vậy thì bạn có thể cần phải đóng một số tab / ứng dụng khác hoặc khởi động lại máy tính / trình duyệt của bạn để giải phóng một số bộ nhớ.

Malware

Phần mềm độc hại tình cờ đã được cài đặt có thể đột nhập vào trình duyệt của bạn bằng cách chuyển hướng các yêu cầu trang web đến những trang đầy quảng cáo.

Đặc biệt cẩn thận khi tải về phần mềm từ internet vì người không chân thật thêm malwared vào chương trình cài đặt và rồi làm tê liệt máy tính của bạn.

Nếu việc này xảy đến cho bạn, bạn sẽ muốn gỡ bỏ malware càng sớm càng tốt. Microsoft có công cụ gỡ bỏ malware miễn phí mà bạn có thể muốn thử.

Phần Bổ Sung / Gia hạn

Những phần bổ sung Buggy & các phần mở rộng thường làm sập trang web và có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và quyền riêng tư trực tuyến của bạn. Không bao giờ cài đặt những phần bổ sung hoăc phần mở rộng có vấn đề. Tránh bất kỳ loại này tuyêt đối không cần thiết.

Phần Mềm Chống Virus (McAfee, Norton, etc)

Các phần mềm này có thể can thiệp vào trình duyệt web của bạn và làm gián đoạn nó theo những cách không dễ phát hiện.

Firewalls / Proxies

Các phần mềm này có thể can thiệp vào các yêu cầu của web nói chung và web socket nói riêng.

Nếu firewall / proxy của bạn được tùy chỉnh theo một cách như thế mà nó chặn hoạt động bình thường của trang này, tùy chọn duy nhất của bạn là đem tùy chỉnh nó lại. Xin lỗi!