Các Lượt Quét

Clipping Magic cung cấp một chế độ xử lý chuyên dụng cho quét và hình ảnh của văn bản. Nó có thể trích xuất các chi tiết cực kỳ tốt, gritty bạn có thể tìm thấy trong quét hoặc hình ảnh của chữ ký và tem chính thức.

Hướng dẫn từng bước

Trong hướng dẫn dưới đây, chúng tôi xóa hình nền khỏi ảnh của một chữ ký. Bạn có thể làm theo cùng với văn bản hướng dẫn này hoặc thử hình ảnh này cho chính bạn trong Phần Mềm Chỉnh Sửa. View Example In Editor »

Các chỉnh sửa mẫu hơi khác với hướng dẫn dưới đây.

1. Tải hình ảnh lên

Clipping Magic phân tích hình ảnh của bạn ngay lập tức và tự động tạo ra kết quả.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc với các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Ví dụ đã được chỉnh sửa nhân tạo để minh hoạ cho nhu cầu chỉnh sửa.


2. Xem xét & chỉnh sửa Không bắt buộc

Chế độ quét vận hành với một chút khác biệt so với các chế độ khác. Nó hoạt động bằng cách phân tích khu vực được đánh dấu bằng màu vàng để tìm ra nền và nền trước trong khu vực đó là gì. Bất kỳ thứ gì không được đánh dấu màu vàng sẽ mặc định thuộc về hình nền.

Điều này có nghĩa là bạn cần chắc chắn rằng tất cả các phần của chữ ký, tem, hay bất kỳ nền trước nào của bạn phải hoàn toàn được bao phủ với các dấu màu vàng. Nếu việc đánh dấu tự động không hoàn thiện, hãy sử dụng công cụ tóc để thêm vào bất kỳ các dấu nào bị thiếu.

Mặc dù thông thường không cần thiết, nếu tiền cảnh xuất hiện quá mờ hoặc trong suốt, bạn có thể phóng to xa và thêm các dấu màu xanh lá cây chọn lọc để làm cho các điểm đó lên đến 100% độ mờ đục.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc với các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

3. Tải về kết quả


Mẹo vặt để thành công

Các quy tắc đánh dấu có một chút khác biệt trong Chế Độ Quét:

Quy Tắc Đánh Dấu

Màu Xanh Lá Cây =100% Nền Trước = Luôn được giữ toàn bộ trong kết quả
Màu Vàng =0-100% Nền Trước = Trong suốt một phần trong kết quả.
Màu Đỏ or Không được đánh dấu =100% Hình Nền = Luôn xóa hoàn toàn khỏi kết quả
Hãy chắc chắn là ấn định nền trước với Màu Vàng. Áp dụng cẩn thận các dấu Màu Xanh để mang trở lại các nền trước bị nhoà đi.

Chi Tiết

Vài tính năng nhất định không thể sử dụng trong chế độ Quét vì chúng cơ bản là không phù hợp với việc chế độ này vận hành. Cụ thể:

  1. Công cụ Dao Cắt Nhỏ
  2. các điều chỉnh của Việc Làm Tinh Tế các Đường Rìa.

Cắt Trước


Kích cỡ hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn kích cỡ được cho phép. Để có kết quả tốt nhất, vui lòng cắt hình ảnh thành một phần mà bạn muốn cắt.

Khóa Tỷ Lệ Khung Ảnh
Giới Hạn Kích Cỡ

Hình Ảnh Gốc

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình Ảnh Được Cắt

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình ảnh được cắt vượt quá giới hạn kích cỡ và sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp.

Đã đáp ứng giới hạn kích cỡ, độ phân giải hoàn toàn được giữ nguyên.