Căn Bản về Hình Ảnh

Tải lên một hình ảnh và Clipping Magic sẽ tự động xoá nền ảnh và cho bạn thấy kết quả qua Phần Mềm Chỉnh Sửa Thông Minh (Smart Editor) kèm theo. Bạn có thể xem thử và chỉnh sửa kết quả nếu muốn, và sau đó bắt đầu tải về.

Làm việc với Đồ Hoạ và các Hình Quét? Hãy xem thử các hướng dẫn Đồ HoạHình Quét.

Hướng dẫn từng bước

Trong hướng dẫn dưới đây, chúng tôi xóa hình nền ảnh của Khuếch Tán Hương Thơm (Fragrance Diffuser) văn phòng./ Bạn có thể làm theo cùng với văn bản hướng dẫn này hoặc thử hình ảnh này cho chính bạn trong Phần Mềm Chỉnh Sửa. View Example In Editor »

Các chỉnh sửa mẫu hơi khác với hướng dẫn dưới đây.

1. Tải hình ảnh lên

Clipping Magic phân tích hình ảnh của bạn ngay lập tức và tự động tạo ra kết quả.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Ví dụ được cẩn thận lựa chọn để minh hoạ cho nhu cầu cần chỉnh sửa.


2. Xem xét & chỉnh sửa Không bắt buộc

Trong khi kết quả hoàn toàn tự động thường có thể dùng ngay lập tức, sẽ có những hình ảnh không tốt lắm hoặc bạn đơn giản là muốn một điều gì khác. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn một Phần Mềm Chỉnh Sửa Thông Minh đặc biệt mà bạn có thể kiểm tra kết quả của mình một cách chi tiết và tạo các thay đổi.

Phóng to để kiểm tra kết quả và áp dụng các đánh dấu chỉnh sửa hoàn thiện khi cần thiết. Sử dụng công cụ màu đỏ để xoá các phần không cần thiết. Sử dụng công cụ màu xanh để mang trở lại các nền trước bị biến mất. Dùng công cụdao cắt cho các đường rìa phiền hà.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn
Các Mẹo Vặt Cắt Hình:

Bạn luôn có thể Trở Về chỉnh sửa không vừa ý, or > Các Đánh Dấu và làm lại từ đầu.


3. Cải thiện Không bắt buộc

Làm hấp dẫn hơn bằng cách thêm việc hiệu chỉnh lần cuối như đổ bóng, điều chỉnh màu sắc, cắt xén kết quả và thay đổi màu nền. Học cách làm việc đó thông qua hướng dẫn hoàn thiện các chỉnh sửa.

Bạn cũng có thể điều chỉnh độ mượt của các đường rìa, nét mực, hoặc in offset. Học cách làm việc đó thông qua hướng dân4 cải tiến đường rìa.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

4. Tải Về Kết Quả


Mẹo vặt để thành công

Bất cứ những gì bạn đánh dấu màu xanh lá hoặc màu đỏ sẽ hiện thị đầy đủ trong kết quả (màu xanh lá), hoặc xóa hết khỏi kết quả (màu đỏ). Đó là lý do tại sao thật là quan trọng để không được đi ra ngoài giới hạn - kết quả được bảo đảm là không đúng.

Quy Tắc Đánh Dấu

Màu Xanh Lá Cây =100% Mặt Trước = Luôn được giữ toàn bộ trong kết quả
Màu Đỏ =100% Hình Nền = Luôn xóa hoàn toàn khỏi kết quả
Màu Vàng =1-99% Mặt Trước = Trong suốt một phần trong kết quả. Xem hướng dẫn về tóc
Không được đánh dấu =Thuật toán quyết định =Rời chỗ để thuật toán tính cạnh chính xác
Các đánh dấu Màu đỏMàu xanh không bao giờ được chỉnh sửa hoàn thiện./

Đi đến các chỗ sửa

Có ba chỗ sửa dễ dàng/khi phạm lỗi trong lúc bạn cắt: Xóa, Hủy, và Thêm Vào.

Dùng công cụ Xóa để xóa đi những đánh dấu không cần đến có thể gây rắc rối. Dùng mũi tên huỷ để giải quyết các đánh dấu vừa mới tạo (Hoặc Bảng Chọn > Xoá Các Đánh Dấu để làm mới hoàn toàn). Cuối cùng, thêm các đánh dấu đỏ và xanh để cho thuật toán thêm thông tin để nó có thể cắt tốt hơn.


Hãy ở trong phạm vi ranh giới

Như được kể đến trong bản "Luật Đánh Dấu, các vùng được đánh dấu xanh lá cây sẽ được kèm trong mặt trước, và vùng đánh dấu đỏ sẽ được loại trừ. Điều này có nghĩa là đánh dấu đỏ cho mặt trước hoặc xanh lá cho nền sẽ luôn tạo ra đường cắt không chính xác. Chúng tôi đề nghị bạn đánh dấu cẩn thận và and xóa các đánh dấu qua giới hạn.

×

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

×

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Tránh làm nổi bậc

Không cần thiết điền vào/ toàn bộ mặt trước để Clipping Magic làm việc. Công cụ làm việc tốt nhất khi bạn đánh dấu sơ sài.

×

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

×

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Đánh dấu tất cả các tấm

Đôi lúc có một tấm hình nền nằm trong mặt trước. Bạn sẽ cần phải đánh dấu những tấm đó từng tấm một.

×

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

×

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Thay Giữa Màu Đỏ và Màu Xanh Lá Cây

Cách dễ dàng nhất để cắt hình ảnh là thay thế giữ màu đỏ màu xanh lá cây để cho thuật toán cho bạn phản hồi về chỗ nó cần đánh dấu thêm.

Các Mẹo Vặt Cắt Hình:

Dùng Dấu Cách để cột chốt/giữa


Xóa các đánh dấu qua giới hạn/

Rời chỗ để thuật toán tìm cạnh chính xác. Đế có kết quả tốt nhất, màu đỏmàu xanh không bao giờ nên chỉnh sửa hoàn thiện. Dùng dao cắt nhỏ để kiểm soát chính xác phần ranh giới.

Cắt Trước


Kích cỡ hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn kích cỡ được cho phép. Vui lòng cắt hình ảnh thành một phần mà bạn muốn cắt.

Khóa Tỷ Lệ Khung Ảnh
Giới Hạn Kích Cỡ

Hình Ảnh Gốc

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình Ảnh Được Cắt

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình ảnh được cắt vượt quá giới hạn kích cỡ và sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp.

Đã đáp ứng giới hạn kích cỡ, độ phân giải hoàn toàn được giữ nguyên.