Căn Bản về Hình Ảnh

Tải lên một hình ảnh và Clipping Magic tự động xóa nền khỏi nó và hiển thị cho bạn kết quả trong Trình soạn thảo thông minh tích hợp sẵn. Bạn có thể xem trước và chỉnh sửa kết quả của bạn nếu bạn muốn, và sau đó tiến hành tải xuống.

Làm việc với Đồ họa hoặc Quét? Xem các hướng dẫn Graphics and S can .

Hướng dẫn từng bước

Trong hướng dẫn dưới đây, chúng tôi xóa hình nền ảnh của Khuếch Tán Hương Thơm (Fragrance Diffuser) văn phòng./ Bạn có thể làm theo cùng với văn bản hướng dẫn này hoặc thử hình ảnh này cho chính bạn trong Phần Mềm Chỉnh Sửa. View Example In Editor »

Các chỉnh sửa mẫu hơi khác với hướng dẫn dưới đây.

1. Tải hình ảnh lên

Clipping Magic ngay lập tức phân tích hình ảnh của bạn và tự động tạo ra kết quả:

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Ví dụ được lựa chọn cụ thể để minh họa sự cần thiết phải chạm vào.


2. Xem xét & chỉnh sửa Không bắt buộc

Mặc dù kết quả hoàn toàn tự động thường có thể sử dụng ngay lập tức, sẽ luôn có những hình ảnh mà nó hoạt động ít tốt hơn hoặc nơi bạn chỉ đơn giản là tìm kiếm một cái gì đó khác nhau. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn một trình soạn thảo thông minh độc đáo, nơi bạn có thể kiểm tra kết quả của bạn một cách chi tiết và thực hiện thay đổi.

Phóng to để kiểm tra kết quả và áp dụng các đánh dấu chỉnh sửa hoàn thiện khi cần thiết. Sử dụng công cụ màu đỏ để loại bỏ bất kỳ phần không mong muốn nào. Sử dụng công cụ màu xanh lá cây để mang lại bất kỳ tiền cảnh bị mất nào. Sử dụng dao mổ trên các cạnh rắc rối.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn
Clip Tips:

Bạn luôn có thể hoàn tác các sửa đổi không may, hoặc > Xóa dấu và bắt đầu lại.


3. Tinh chỉnh Không bắt buộc

Gia vị mọi thứ bằng cách thêm các điểm hoàn thiện như đổ bóng, điều chỉnh màu sắc, cắt xén thành kết quả và thay đổi màu nền. Tìm hiểu làm thế nào để trong hướng dẫn chạm hoàn thiện .

Bạn cũng có thể kiểm soát độ mượt, độ lông và độ lệch của các cạnh. Tìm hiểu làm thế nào để trong hướng dẫn tinh chỉnh cạnh .

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

4. Tải Về Kết Quả


Mẹo vặt để thành công

Bất cứ thứ gì bạn đánh dấu màu xanh lá cây hoặc đỏ sẽ được hoàn toàn trong kết quả (màu xanh lá cây), hoặc loại bỏ hoàn toàn khỏi nó (màu đỏ). Đó là lý do tại sao thật là quan trọng để không được đi ra ngoài giới hạn - kết quả được bảo đảm là không đúng.

Quy Tắc Đánh Dấu

Màu Xanh Lá Cây =100% Mặt Trước = Luôn được giữ toàn bộ trong kết quả
Màu Đỏ =100% Hình Nền = Luôn xóa hoàn toàn khỏi kết quả
Màu Vàng =1-99% Mặt Trước = Trong suốt một phần trong kết quả. Xem hướng dẫn về tóc
Không được đánh dấu =Thuật toán quyết định =Rời chỗ để thuật toán tính cạnh chính xác
Các đánh dấu Màu đỏMàu xanh không bao giờ được chỉnh sửa hoàn thiện./

Đi đến các chỗ sửa

Có ba chỗ sửa dễ dàng/khi phạm lỗi trong lúc bạn cắt: Xóa, Hủy, và Thêm Vào.

Dùng công cụ Xóa để xóa đi những đánh dấu không cần đến có thể gây rắc rối. Sử dụng mũi tên hoàn tác để giải quyết vài dấu cuối cùng được thực hiện (Hoặc Menu > Xóa dấu để hoàn toàn bắt đầu lại). Cuối cùng, thêm nhiều dấu màu đỏ và màu xanh lá cây để cung cấp cho thuật toán thêm thông tin, vì vậy nó có thể tạo một clip tốt hơn.


Hãy ở trong phạm vi ranh giới

Như đã đề cập trong bảng “Quy tắc đánh dấu”, các khu vực đánh dấu màu xanh lá cây sẽ được bao gồm trong tiền cảnh, và các khu vực đánh dấu màu đỏ sẽ bị loại trừ. Điều này có nghĩa là đánh dấu màu đỏ ở tiền cảnh hoặc màu xanh lá cây ở hậu cảnh sẽ luôn tạo ra một clip không chính xác. Chúng tôi đề nghị bạn đánh dấu cẩn thận và and xóa các đánh dấu qua giới hạn.

×

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

×

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Tránh làm nổi bậc

Không cần thiết điền vào/ toàn bộ mặt trước để Clipping Magic làm việc. Công cụ làm việc tốt nhất khi bạn đánh dấu sơ sài.

×

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

×

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Đánh dấu tất cả các tấm

Đôi lúc có một tấm hình nền nằm trong mặt trước. Bạn sẽ cần phải đánh dấu những tấm đó từng tấm một.

×

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

×

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

Kết quả hình ảnh hướng dẫn

Thay Giữa Màu Đỏ và Màu Xanh Lá Cây

Cách dễ dàng nhất để cắt hình ảnh là thay thế giữ màu đỏ màu xanh lá cây để cho thuật toán cho bạn phản hồi về chỗ nó cần đánh dấu thêm.

Clip Tips:

Dùng Dấu Cách để cột chốt/giữa


Xóa các đánh dấu qua giới hạn/

Rời chỗ để thuật toán tìm cạnh chính xác. Đế có kết quả tốt nhất, màu đỏmàu xanh không bao giờ nên chỉnh sửa hoàn thiện. Dùng dao cắt nhỏ để kiểm soát chính xác phần ranh giới.

Cắt Trước


Kích cỡ hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn kích cỡ được cho phép. Để có kết quả tốt nhất, vui lòng cắt hình ảnh thành một phần mà bạn muốn cắt.

Khóa Tỷ Lệ Khung Ảnh
Giới Hạn Kích Cỡ

Hình Ảnh Gốc

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình Ảnh Được Cắt

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình ảnh được cắt vượt quá giới hạn kích cỡ và sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp.

Đã đáp ứng giới hạn kích cỡ, độ phân giải hoàn toàn được giữ nguyên.