Các Tính Năng Beta

Để cung cấp cho bạn những tính năng mới, mạnh mẻ ngay khi có thể, chúng tôi có thể đưa ra một số tính năng trong trạng thái Beta.

Các tính năng này luôn không được phép làm việc, và không được phép làm việc trong tất cả các trình duyệt, nhưng chúng tôi đã cho là chúng có ích đủ khi mà chúng làm công việc mà chúng vẫn còn đáng được đưa vào.

Dán Hình Ảnh Nhập Vào

Hầu hết các trình duyệt hỗ trợ dán hình ảnh vào các ứng dụng web qua các API Bảng Tạm, nhưng vẫn có thể có một số vẫn không theo thứ tự.

Kéo Kết Quả Xuất Ra

Hầu hết các trình duyện hỗ trợ việc kéo hình ảnh từ trang web đến màn hình nền của bạn (hoặc bất kỳ file explorer nào).

Đáng tiếc, việc kéo hình ảnh trực tiếp vào một ứng dụng khác dường như không được bất kỳ trình duyệt nào hỗ trợ.

Sao Chép Kết Quả Xuất Ra

Tất cả các trình duyệt hỗ trợ việc sao chép hình ảnh từ một trang web, nhưng cách xử lý tình trạng trong suốt thay đổi vô cùng lớn, cả cách thức các ứng dụng khác sao chép nó vào bảng tạm và cách dán nó ngoài.

Việc này có nghĩa là nó nên thực hiện cho những kết quả mờ đục, nhưng đối với những kết quả trong suốt, bạn có thể kết thúc bằng một hình nền đen và các cạnh có thể bị răng cưa.

Đáng tiếc, hành vi này hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của chúng tôi, và hậu quả nhiều thập kỷ mã kế thừa cùng với những sự không nhất quán giữa các ứng dụng và các hệ điều hành.