Cơ Bản

Trên trang này, bạn sẽ học mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu xóa hình nền trong Clipping Magic. Video dưới đây là mẫu thực hành xóa hình nền đơn giản và tải về hình ảnh. Dưới đây là hướng dẫn từng bước chức năng cơ bản của Clipping Magic, rồi cuối cùng một số vấn đề thông thường và cách tránh nó dễ dàng.


Hướng dẫn từng bước

Trong hướng dẫn dưới đây, chúng tôi xóa hình nền ảnh của Khuếch Tán Hương Thơm (Fragrance Diffuser) văn phòng./ Bạn có thể làm theo cùng với văn bản hướng dẫn này hoặc thử hình ảnh này cho chính bạn trong Phần Mềm Chỉnh Sửa. View Example In Editor »

Các chỉnh sửa mẫu hơi khác với hướng dẫn dưới đây.

1. Tải hình ảnh lên


2. Đánh dấu mặt trước

Sử dụng công cụ màu xanh để đánh dấu phần mặt trước.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả
Clip Tips:

Vẫn tốt trong phần mặt trước và đừng đánh dấu quá nhiều/.


3. Đánh dấu hình nền

Dùng công cụ màu đỏ để đánh dấu phần hình nền.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả
Clip Tips:

Vẫn tốt trong phần mặt trước và đừng đánh dấu quá nhiều./


4. Kiểm tra & sửa

Phóng to để kiểm tra kết quả và áp dụng các đánh dấu chỉnh sửa hoàn thiện khi cần thiết. Dùng dao cắt nhỏ ở những cạnh rắc rối. Xóa đánh dấu các ranh giới ngang qua/.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả
Clip Tips:

Bạn luôn có thể Xóa các chỉnh sửa đáng tiếc hoặc Chỉnh sửa > Làm sạch tất cả các đánh dấu và bắt đầu làm mới lại.


5. Chỉnh sửa thêm bớt kết quả Tùy chọn.

Tăng thêm những chi tiết lý thú bằng cách thêm các chi tiết hoàn thiện như thả bóng, điều chỉnh màu, cắt cho quả và đổi màu nền. Học cách thêm và thay đổi những chi tiết này trong hướng dẫn các chi tiết hoàn thiện.

Bạn cũng có thể kiểm soát bạn muốn các cạnh của bạn thế nào, bạn có quyền thay đổi độ mượt mà, làm mềm biên, offset. Tìm hiểu cách thay đổi các chi tiết này trong hướng dẫn trau chuốc các cạnh.

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả

6. Tải Về Kết Quả

Mẹo vặt để thành công

Bất cứ những gì bạn đánh dấu sẽ có đầy đủ trong kết quả hoặc xóa hết khỏi kết quả. Đó là lý do tại sao thật là quan trọng để không được đi ra ngoài giới hạn - kết quả được bảo đảm là không đúng.

Quy Tắc Đánh Dấu

Màu Xanh Lá Cây =100% Mặt Trước = Luôn được giữ toàn bộ trong kết quả
Màu Đỏ =100% Hình Nền = Luôn xóa hoàn toàn khỏi kết quả
Màu Vàng =1-99% Mặt Trước = Trong suốt một phần trong kết quả. Xem hướng dẫn về tóc
Không được đánh dấu =Thuật toán quyết định =Rời chỗ để thuật toán tính cạnh chính xác
Các đánh dấu Màu đỏMàu xanh không bao giờ được chỉnh sửa hoàn thiện./

Đi đến các chỗ sửa

Có ba chỗ sửa dễ dàng/khi phạm lỗi trong lúc bạn cắt: Xóa, Hủy, và Thêm Vào. Dùng công cụ Xóa để xóa đi những đánh dấu không cần đến có thể gây rắc rối. Dùng mũi tên hủy để gửi/giải quyết vài đánh dấu cuối cùng đã làm (Hoặc làm sạch tất các các đánh dấu để bắt đầu làm mới lại hoàn toàn). Cuối cùng, bổ sung thêm các điểm đánh dấu màu đỏ và màu xanh lá cây để cho lộ trình cắt tốt hơn.


Thay Giữa Màu Đỏ và Màu Xanh Lá Cây

Cách dễ dàng nhất để cắt hình ảnh là thay thế giữ màu đỏ màu xanh lá cây để cho thuật toán cho bạn phản hồi về chỗ nó cần đánh dấu thêm.

Clip Tips:

Dùng Dấu Cách để cột chốt/giữa


Xóa các đánh dấu qua giới hạn/

Rời chỗ để thuật toán tìm cạnh chính xác. Đế có kết quả tốt nhất, màu đỏmàu xanh không bao giờ nên chỉnh sửa hoàn thiện. Dùng dao cắt nhỏ để kiểm soát chính xác phần ranh giới.


Tránh làm nổi bậc

Không cần thiết điền vào/ toàn bộ mặt trước để Clipping Magic làm việc. Công cụ làm việc tốt nhất khi bạn đánh dấu sơ sài.

×

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

×

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả

Hãy ở trong phạm vi ranh giới

Theo đề cập trong bảng "Quy Tắc", mọi tấm ảnh có đánh dấu màu xanh lá cây sẽ được đưa vào mặt trước và phần ngược lại/đối lập là thật cho hình nền. Việc này có nghĩa đánh dấu màu đỏ ở mặt trước và ngược lại sẽ luôn tạo ra đường cắt không đúng. Chúng tôi đề nghị bạn đánh dấu cẩn thận và and xóa các đánh dấu qua giới hạn.

×

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

×

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả

Đánh dấu tất cả các tấm

Đôi lúc có một tấm hình nền nằm trong mặt trước. Bạn sẽ cần phải đánh dấu những tấm đó từng tấm một.

×

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

×

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả

Gốc + Các Đánh Dấu

Hình ảnh hướng dẫn gốc có các đánh dấu

Kết Quả

hình ảnh hướng dẫn kết quả

Cắt Trước


Kích cỡ hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn kích cỡ được cho phép. Để có kết quả tốt nhất, vui lòng cắt hình ảnh thành một phần mà bạn muốn cắt.

Khóa Tỷ Lệ Khung Ảnh
Giới Hạn Kích Cỡ

Hình Ảnh Gốc

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình Ảnh Được Cắt

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình ảnh được cắt vượt quá giới hạn kích cỡ và sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp.

Đã đáp ứng giới hạn kích cỡ, độ phân giải hoàn toàn được giữ nguyên.